1. 
   dafabet网页版 》 防酸碱面料
   ::::: 总共有 6 篇记录 这是第 1 页 :::::

     编号   产品名称   涤   主要规格   导电丝成份
   发送订单
   DFSJ-1   防酸碱涤纱卡   T65/C35   21×21 108×58 57"/58"   
   DFSJ-2   防酸碱涤纱卡   T80/C20   21×21 108×58 57"/58"   
   DFSJ-3   防酸碱涤纱卡   T65/C35   20×16 120×60 57"/58"   
   DFSJ-4   防酸碱涤纱卡   T80/C20   20×16 120×60 57"/58"   
   DFSJ-5   防酸碱涤棉线卡   T65/C35   42/2×21 124×69   
   DFSJ-6   防酸碱防静电全线卡   T65/C35   32/2×32/2 100×53   碳纤维(网格)
    
   点击这里给我发消息
   点击这里给我发消息